Scroll

Vi leter på

Øverste hylle!

VVS

VVS

Vi har et stadig økende energi- og miljøfokus i våre prosjekter. Mye av nøkkelen til gode løsninger ligger innenfor VVS-faget. Vi trenger økt kompetanse for å sikre at vi tilbyr våre kunder de riktige løsningene, til riktige priser.

Bygningselementer

Bygningselementer

Tradisjonelt har BackeGruppen vært sterke på betongproduksjon, men vi bygger også våre råbygg med stål og betongelementer. For å kunne velge riktig og kostnadseffektiv løsning for våre komplekse bygg trenger vi en fagekspert å støtte oss på.

Mer info

Konstruksjon

Konstruksjon

Stor etterspørsel etter fagarbeidere og stadig kortere byggetider gjør at vi tror fremtiden i vår bransje innebærer økt bruk av bygningselementer og moduler produsert i fabrikk. Vi vil være med på utviklingen og trenger vår egen fagspesialist.

Glass og fasade

Glass og fasade

Moderne arkitektur har gått i retning av økt bruk av glass som fasademateriell, samtidig er fasader en større del av morgendagens energi- og miljøeffektive løsninger. Vi trenger en fasadeekspert som vil hjelpe oss og våre kunder inn i fremtiden.

Elektro

Elektro

Elektrofaget er mer enn lys og varme! Med kompliserte styringssystemer og energieffektive løsninger innenfor faget har vi behov for en ekspert slik at vi foretar de riktige valgene for våre kunder. Vi vil også utfordre våre leverandører, slik at vi blir en bedre kunde.

Hylle
2010
2011
2012
2013

Bakgrunn

I dag er mer enn 70 % av omsetningen i Backe Entreprenør Holding via kjøp fra leverandører og underentreprenører. Totalt utgjør innkjøp av varer og tjenester ca 2,5 mrd.

Våre kunder stiller stadig høyere krav til Backe Entreprenør Holding som totalleverandør, og våre produkter øker i kompleksitet og har mer teknisk avansert innhold. Sammen med våre egne høye krav til kvalitet, men også skjerpede myndighetskrav – er det en forutsetning at Backegruppens selskaper er i front av utviklingen.

Vårt felles mål

I sentrum av vår virksomhet ligger 007 filosofien.

Vi skal levere alle våre prosjekter med null feil, våre byggeplasser skal ha null ulykker, og så skal vi ha syv prosent fortjeneste på bunnlinjen.

Kompetansesenter

For at Backe skal lykkes, er vi avhengig av høyt kompetansenivå og god økonomisk styring av innkjøpsprosesser, løsnings- og produktvalg.

Ved å opprette et kompetansesenter, skal vi sørge for å få optimalisert våre prosesser, slik at prosjektene våre får de rette leveransene til riktig pris og kvalitet – noe som igjen vil være til det beste for våre kunder. Backe søker derfor en mobil gruppe av spesialister som kan bistå våre datterselskaper med sin ekspertise rundt om i hele sør – Norge.

Kategorisjef

BackeGruppen ser nå etter de riktige riktige personene som kan konstruksjon (prefab og stål), glass/fasade, VVS, elektro eller ferdigbygde moduler og bygningselementer.

Vi er på jakt etter de beste medarbeiderne, som har lyst til å videreutvikle sin fagekspertise hos oss, og bli den ledende innenfor sin spisskompetanse i konsernet. Kategorisjefene får et stort selvstendig og faglig ansvar, og vil jobbe aktivt opp mot entreprenørselskapene, for å sikre høy kvalitet i alle prosjektets faser. Dette dekker prosessen fra prosjektutvikling, via anskaffelse, og helt til utførelse og optimalisering.

Kontakt